Bedrijf

Snufenshoe concept store gevestigd te Schaijk, Europaplein 12A, 5374 BM en gevestigd te Uden, Promenade 42, 5401 GM en snufenshoe kids gevestigd te Schaijk, Runstraat 5, 5374 AA. Geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 52884007.

 

Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Om jou duidelijkheid te geven over waar wij jouw gegevens voor gebruiken, hebben wij hieronder een kleine toelichting gegeven.

Belangrijk:

  • Wanneer wij je Persoonsgegevens op basis van je toestemming verwerken, vragen wij altijd expliciet naar deze toestemming en alleen voor een bepaald doel. Verder vragen we je om aanvullende toestemming als we je Persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit privacybeleid vallen.
  • We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen (denk aan de drukker die je waardecheque bedrukt en de postbode die hem bezorgd) om onze diensten te kunnen verlenen en onze activiteiten mogelijk te maken of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om jouw toestemming.
  • Je mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van je weten en mogelijke incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren.

Wat zijn persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee jij direct of indirect kan worden ge√Įdentificeerd (“Persoonsgegevens“). Dit omvat gewoonlijk informatie zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  • De volgende persoonsgegevens verwerken we van jou op onze klantenkaart: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en geboortedatum.
  • We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Bank- en betaalgegevens van klanten die een bestelling hebben geplaatst en betaald.

Jouw gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  1. Spaarpuntensysteem: zodat jij steeds weer een leuke waardecheque van ons ontvangt wanneer je genoeg punten gespaard hebt.
  2. Nieuwsbrief: we houden je graag op de hoogte van onze leuke collecties, acties, laatste nieuwtjes, trends etc. Op dit moment hoef jij je niet opnieuw aan- of af te melden voor onze nieuwsbrief. Mocht je je op enig moment toch willen afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief, bezoek dan de pagina privacyvoorkeuren en selecteer de juiste opties.

Waar en hoe worden jouw gegevens verwerkt

Jouw persoonsgegevens worden, nadat je deze zelf hebt ingevuld op onze klantenkaart, en toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jou gegevens, ingevoerd in ons systeem. Dit gebeurt door het winkelpersoneel of op kantoor.

Opslagperiode

Wij bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld. Als je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten dan vragen we je om contact op te nemen met onze kantoor. Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging.

Vragen en/of opmerkingen

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met ons kantoor op mailadres: administratie@snufenshoe.nl Indien je het gevoel hebt dat een vraag niet afdoende is beantwoord, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten

Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij snufenshoe vastgelegd en bewaard worden. Dit kun je altijd navragen bij ons winkelpersoneel of met ons kantoor.

Klacht: Heb je een klacht over de wijze waarop wij een vraag hebben beantwoord omtrent het verwerken van jou gegevens, dan kunt u dat aangeven via Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitschrijven: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij snufenshoe vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Laat het ons dan weten en zullen wij dit zonder enige vertraging afwerken. Mocht je tijdelijk op niet actief gezet worden, dan doen wij dit ook met jou toestemming.